Sıvıların Kaldırma Kuvveti Soruları ve Cevapları
25 12 2008

Sıvıların Kaldırma Kuvveti Soruları ve Cevapları

1.Hacimleri eşit kütleleri farklı iki top, yeterince derin bir sıvı havuzunun yüzüne göre aynı yükseklikten bırakılıyor.

Sıvının öz kütlesi, toplarınkinden büyükse, toplar nasıl hereket eder?

 

A) İkisi de dibine batıp orada kalır.

B) Hafif top yüzeyde kalır, ağırı dibe batar.

C) İkisi de aynı derinliğe iner, sonra yüzeye çıkıp yüzer.

D) Ağır top hafiften daha derine iner, ikisi de indiği yerde kalır.

E) Ağır top hafiften daha derine iner, sonra ikisi de yüzeye çıkıp yüzer.

ÇOZUM:

Sıvının öz kütlesi, toplarınkinden büyük ise, toplar en son yüzecek şekilde dengeye gelecektir.

Toplar sıvı yüzeyine göre aynı yükseklikten bırakılınca belli bir hızla su yüzeyine çarparlar ve duruncaya kadar sıvı içinde yol alırlar.

Bu durumda ağır olan daha derine iner ve oradan geri dönüp yüzer.

2.

Eşit kollu bir terazinin kolu, bir tarafında tahta parçası, öteki tarafında bakır parçası takılı olarak, hava içinde dengeleniyor.

Bu terazinin dengesi, suda ve havası alınmış bir yerde nasıl bozulur?

 

A) Suda bakır tarafı ağır basar, havasız yerde dengede kalır.
B) Suda bakır tarafı, havasız yerde tahta tarafı ağır basar.

C) Suda tahta tarafı, havasız yerde bakır tarafı ağır basar.

D) Her iki ortamda da tahta tarafı ağır basar.

E) Her iki ortamda da bakır tarafı ağır basar.

ÇOZUM:

Hava ortamında dengelenen tahta ve bakır parçalarından, hacmi büyük olana hava ortamında daha büyük bir kaldırma kuvveti uygulanır.Havasız ortama götürüldüğünde, bu kaldırma kuvvetleri olmayacağından tahta tarafı ağır basar.

Su ortamında ise, tahtaya su tarafından uygulanan kaldırma kuvveti daha büyük olacağından (Fkal . = Vb . rsıvı) bakır tarafı ağır basar.

Sonuç olarak suda bakır tarafı, havasız yerde ise tahta tarafı daha ağır basar.

3.Küresel bir cisim, hacminin yarısı suya batmış olarak yüzüyor.

Suyun üzerine, kap doluncaya kadar öz kütlesi 0,9 g/cm3 olan yağ doldurulursa, kürenin son durumu nasıl olur?
ÇOZUM:

Su içinde hacminin yarısı batmış olarak yüzen cismin öz kütlesi, suyun öz kütlesinin yarısına eşittir.
Öz kütlesi 0,5 g/cm3 olan cisim, öz kütlesi 0,9 g/cm3 olan yağda da yüzecek. Fakat yarıdan daha fazlası batmış olarak yüzecektir.

4.

Bir parça katı kalay, eritilmiş kalay içine daldırılıp bırakıldığında tümüyle dibe batıyor.

Buna göre kalay eridiğinde,

  I. Öz kütlesi azalır.

 II. Kütlesi azalır.

III. Hacmi artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

 

A) Yalnız I                    B) Yalnız II                     C) I ve II

 

D) I ve III                E) I, II ve III

ÇOZUM:

Katı kalayın eritilmiş kalay içinde tümüyle dibe batması, katı kalayın öz kütlesinin sıvı kalayın öz kütlesinden büyük olması demektir. Buna göre, katı kalay eridiği zaman öz kütlesi azalır.

Ayrıca, d- m/v bağıntısında, kütle sabit iken, (d) öz kütle

 

azalıyorsa, V hacmi mutlaka artmalıdır. O halde I doğru, II yanlış, III doğrudur
5.

Bir cisim, X sıvısına konduğunda hacminin 2/3 ü, Y sıvısına konduğunda da 4/5i sıvıya batıyor.

 

Bu cisim X ve Y sıvılarından oluşturulabilecek herhangi bir türdeş karışıma konduğunda, cismin sıvıya batan kesiminin hacminin, tüm hacmine oranı için ne söylenebilir?

 

A) 2/3ten küçüktür.

B) 2/3e eşittir.

C) 2/3ten büyük, 4/5ten küçüktür.

D) 4/5e eşittir.

E) 4/5ten büyüktür.

ÇOZUM:

Cismin, X sıvısına batma oranı Y ninkine batma oranından az olduğu için, X in dX öz kütlesi, Y nin dY öz kütlesinden daha büyüktür.

X ve Y sıvı karışımının öz kütlesi iki öz kütle arasında bir değer olur. Yani dY < dK < dX tir.

Buna göre, cisim bu sıvıların karışımında, X sıvısına batma oranından fazla, Y sıvısına batma oranından ise az batacaktır.
Yani, karışımdaki batma oranı 2/3ten büyük 4/5küçüktür.

5094
0
0
Yorum Yaz
toplist - evden eve nakliyat - msn
Zirve100 Toplist
site ekle