DİN ÖĞRETİMİNDE YÖNTEM VE TEKNİKLER
04 06 2009

DİN ÖĞRETİMİNDE YÖNTEM VE TEKNİKLER

Yöntem ve tekniklerin başarısı; ders hazırlığına bağlıdır.

Öğretmen en az bir hafta önce oturup konusunu hangi yöntem ve teknikle vereceğini düşünmeli karar vermelidir.


Öğretmen kullanacağı yöntem ve teknikleri belirlerken;

v     Dersin genel amaçları,

v     Konu kazanımlarını (hedef ve davranışlar),

v     Öğrenme alanları,

v     Kendisinin bilgi ve yeteneklerini, plan, program   ve hazırlıklarını,

v      Öğrencilerin  yetenek ve becerilerini,

v      Okul türleri, öğrenci düzeyleri,

v     Teknik imkanlar dikkate alınmalı,

 Din Dersi problemlere çözüm üretici yöntem ve tekniklerle işlenmeli 

v    Bireysel ve toplumsal ihtiyaçları karşılamalı,

 

v    Kişisel psikolojik problemlere çözüm üretici yöntemler…

 

v    Toplumsal problemlere İslam’ın çözüm önerileri…

 Yöntem ve Teknikler Öğrenciyi Etkin Kılmalıdır  

YÖNTEM  VE TEKNİK 

Yöntem:Genelde hedefe ulaşmak için izlenen en kısa yol olarak tanımlanmaktadır.

 Teknik:Bir öğretme yöntemini uygulamaya koyma biçimidir. 

         Öğrenme ve öğretme sürecinde en yaygın olarak kullanılan yöntemler

 1.   Anlatım yöntemi
 2.   Soru – cevap yöntemi
 3.   Tartışma yöntemi
 4.   Örnek olay yöntemi
 5.   Gösterip yaptırma yöntemi
 6.   Problem çözme yöntemi
 7.   Bireysel çalışma yöntemi

 1.    ANLATIM YÖNTEMİ 

Anlatım Yönteminin Özellikleri 

v     Sözün etkileyici gücünü, sihrini kullanmak için önemlidir.

v     Din dersinde telkin amaçlı kullanılmalıdır

v     Derse giriş yaparken, konuyu özetlerken kullanılan yöntemdir.

v     Daha çok bilgi düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır.

v     Öğretmen merkezlidir.

 Anlatım Yönteminin Faydaları 

ü      Aynı anda çok sayıda  kişiye bilgi aktarılır.

ü      Öğrencilere kısa zamanda çok sayıda bilgi verilir.

ü      Öğrencilere dinleme alışkanlığı kazandırır, not alma becerilerini geliştirir.

 Anlatım Yöntemi Hakkında Tavsiyeler 
 1. Basit, kısa ve tam cümleler kullanılmalı.
 2. Ses tonu çok iyi ayarlanmalı.
 3. Sorular sorulmalı ve yanıtlara göre konu geliştirilmeli.
 4. İlgi çekici mimik ve jestlerle anlatım süslenmeli.
 5. Öğrenci yaşantılarına uygun örnekler verilmeli.

 2- SORU-CEVAP YÖNTEMİ 

Soru-Cevap Yönteminin Özellikleri 

v         Soru sorup cevap alma şeklinde öğretmenle öğrenciler arasında konuşmaya dayanır.

v        Sorular genellikle öğretmen tarafından sorulur.

v        Soyut kavramların işlenmesinde etkilidir.

v        Soru sormaktan maksat imtihan değildir.

v      Gerekirse bir konu sadece soru cevap yöntemiyle öğretilebilir.

 Soru-Cevap Yönteminin Faydaları 

v         Öğrencilerin düşünme yeteneklerini geliştirir

v      Konuşma ve soru sorma yeteneklerini geliştirir,

v      Kendilerini ifade etmelerini sağlar,

v      Öğretmen öğrencilerin bilmedikleri veya merak ettikleri konuları öğrenmiş olur.

 Soru-Cevap Yönteminde Dikkat Edilecek Hususlar 

v      Sorular sade ve anlaşılır olmalı,

v      Sorular kazanıma, hedef ve davranışlara ulaşmayı gaye edinmeli,

v      Sorular konunun sınırları içinde olmalı,

v      Sorular bütün sınıfa sorulmalı, bütün sınıf cevap hakkına sahip olmalıdır.

 3. TARTIŞMA YÖNTEMİ

Tartışma Yönteminin Yararları

Ø       Problem çözme yeteneğini geliştirir,

Ø       Farklı fikirler geliştirmeye yardımcı olur,

Ø       Öğrenciler fikirlerini test etmiş olur,

Ø       Öğrencilerin bir konu üzerinde kendi düşüncelerini söylemelerini ve yorum yapmalarını sağlar.

 

Tartışma Yöntemi Hakkında Tavsiyeler

 

         Tartışma ortamı hazırlanırken tartışılacak konu ya da sorun önceden belirlenmeli.

         Topluca bir tartışma yapılacaksa, öğretmen soruyu sorup bunu tüm sınıfın tartışmasını istemeli.

         Öğrenci görüş ve düşüncelerini rahatça söylemeli.

         Bütün öğrencilerin tartışmaya katılması sağlanmalı.

         Tartışmadan çıkan sonuç kısaca özetlenmeli.

 Tartışma Yönteminin Sınırlılığı 

         Zaman gerektirir.

         Konuşmaları konu üzerinde tutmak güçtür.

         İyi disipline olmuş bir sınıf gerektirir.

         Konuşmalar çok uzar ve konu anlamsızlaşır.

         Çok kalabalık sınıflarda uygulanamaz.

  4. GÖSTERİP YAPTIRMA YÖNTEMİ 

v     Önce öğretmenin gösterip açıklaması, ardından da öğrencilere uygulatarak öğretmesi temeline dayanır.

v     Bilginin davranış ve beceriye dönüşmesi açısından önemlidir.

v     Din derslerinde abdest ve namaz gibi ibadetlerin öğretilmesinde kullanılmalıdır.

 5. ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ  

Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin sınıf ortamında çözülmesi yoluyla öğrenimin sağlanmasıdır.

Bu yöntem daha çok buluş yoluyla öğrenme yaklaşımında ve kavrama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılır.

 

Özellikleri

         Öğrenci merkezlidir.

         Öğrenciler, bildiklerini ve kavradıklarını gerçek bir duruma uygulama şansına sahiptir.

         Problem çözmeyi, analiz edip sonuca ulaşmayı öğrenirler.

  6.    PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ 

İstenilen hedefe ulaşabilmek için etkili ve yararlı olan araç ve davranışları türlü olanaklar arsından seçme ve kullanmadır.

 

Bir problemin çözümünde, genelleme ve sentez yapmada kullanılır.

 

         Bir problemi çözmede izlenen yol,

        Problemin farkına varma

        Problemin ne olduğunu tanımlama ve sınırlama

        Problemin çözümü için hipotezler oluşturma

        Veri toplama, toplanan verileri analiz edip yorumlama

        Çözüm uygulama, elde edilen sonuçlara göre öneride bulunma

 

 7. BİREYSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ 

v     Bir öğrencinin bir konuyu yaparak, yaşayarak öğrenme yoludur.

 

v     Araştırma ve tam öğrenme yoluyla öğretme yaklaşımlarında,

 Bireysel Çalışma Yönteminin Özellikleri 

         Öğrenci merkezlidir.

         Öğrenci, yaparak ve yaşayarak öğrenir.

         Her öğrenci öğrenme durumunu kendine göre ayarlar.

         Öğrenme, öğrencinin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına uygun olarak yapılır.

           ÖĞRETİM TEKNİKLERİ  

Yaygın olarak kullanılan Teknikler

Ø      Film ve fotoğraf analizi,

Ø      Çalışma kağıtları,

Ø      Kavram haritaları,

Ø      Şekil ve şemalar,

Ø      Ayet ve hadislerden yararlanma

Ø      Gurup çalışmaları

Ø      Öğrencilerin sunu veya afiş hazırlaması ve sınıfta sunması.

Ø      Beyin fırtınası

Ø      Örnek olay incelemesi

Ø      Gözlem gezisi

Ø      Drama

Ø      Altı şapkalı düşünme tekniği

Ø      Rol yapma

Ø      Film ve fotoğraf analizi,

Ø      Çalışma kağıtları,

Ø       Kavram haritaları ve Tablolar,

  DİN ÖĞRETİMİNDE TELKİN 

Telkin: Etkili konuşma yöntemiyle bir duygu veya inancı başkalarına veya kendisine kabul ettirme çabasıdır.

 

v      Dini tebliğde telkin önemli bir araçtır.

 

v      Telkinde zorlama ve kandırma olmamalıdır.

 

         Etkili Telkin

ü      Telkin yapan kişi telkin yapılana göre üstün konumda olmalıdır.

 

ü      Telkin yapan kişinin sayınlığı olmalı, samimiyetine inanılmalı.

 

ü      Çocuklar telkin almaya daha müsaittir.

  

         Etkili Telkinin Zamanı

ü       Dini günler

ü      Kandil geceleri

ü      Cuma gecesi ve gün

311
0
0
Yorum Yaz
toplist - evden eve nakliyat - msn
Zirve100 Toplist
site ekle