4.SINIF PERFORMANS GÖREVLERİ – TÜRKÇE
10 12 2008

4.SINIF PERFORMANS GÖREVLERİ – TÜRKÇE

DERS: Türkçe

TEMA: Birey Ve Toplum

KONU: Engelli çocukların ve yetişkinliklerin toplumsal hayatta hangi problemlerle karşılaştıklarını araştırınız. Karşılaştıkları problemlerin çözümlerini araştırınız. Siz toplumsal hayatta günlük yararlandığımız kurumlardan ( hastane, devlet daireleri vb.) birinde engellilerin hayatlarını kolaylaştırmaları için bir takım yenilikler yapmak imkanına sahip olsanız neler yapardınız. Resimlerle anlatınız.

YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.

 1. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.
 2. Engelli ne demektir? Hangi tür engelliler vardır? Araştırınız.
 3. Bedensel ve zihinsel engellilerin karşılaştıkları zorlukları araştırınız.
 4. Engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları zorlukları nasıl önleyebiliriz? Araştırınız.
 5. Herhangi bir kurumda engelli vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak ne gibi tedbirler alınabilir? Alınabilecek tedbirleri içeren resim fotoğraf vb. görseller ile destekleyeceğiniz fikirler üretiniz.
 6. Konuyla ilgili çeşitli resim ve fotoğraflar kullanabilirsiniz.
 7. İnternet, kaynak kitaplar ve dergilerden yararlanınız.
 8. Yaptığınız araştırmaları rapor haline getiriniz.
 9. Ödevinizi bilgisayarda ya da kalemle yazabilirsiniz.
 10. Faydalandığınız kaynakları çalışma sonunda belirtiniz.
 11. Yaptığınız araştırmanın sonucunda oluşturduğunuz raporu resim fotoğraf film vb. görseller ile destekleyerek sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

  PERFORMANS ÖDEVİ

  DERS: Türkçe

  TEMA: Sağlık Ve Çevre

  KONU: Çevre Kirliliği

  YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.

  1. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.
  2. Çevre kirliliği nedir? Araştırınız.
  3. Çevre kirliliği ana başlığının altında toprak, su ve hava kirliliklerini  araştırınız.
  4. Çevre kirliliğinin nedenleri hakkında bilgi toplayınız.
  5. Çevre kirliliğinin önlenmesi için ne gibi önlemler alınmalıdır? Araştırınız. Bizim çevre kirliliğini önlemek için yapabileceğimiz etkinlikler hakkında fikir üretiniz.
  6. Konuyla ilgili çeşitli resim ve fotoğraflar kullanabilirsiniz.
  7. İnternet, kaynak kitaplar ve dergilerden yararlanınız.
  8. Yaptığınız araştırmaları rapor haline getiriniz.
  9. Ödevinizi bilgisayarda ya da kalemle yazabilirsiniz.
  10. Faydalandığınız kaynakları çalışma sonunda belirtiniz.
  11. Yaptığınız araştırmanın sonucunda oluşturduğunuz raporu resim fotoğraf film vb. görseller ile destekleyerek sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

  DERS: Türkçe

  TEMA: Atatürk

  KONU: Cumhuriyet Yönetimi Nasıl Bir Yönetim Şeklidir? Cumhuriyet Yönetiminin Ülkemize Kazandırdıkları Yenilikler Nelerdir? Karşılaştırmalı Olarak Açıklayınız.

  YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.

  1. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.
  2. Cumhuriyet yönetimi nedir? Cumhuriyet yönetiminin özelliklerini araştırınız.
  3. Cumhuriyet yönetimi ile diğer yönetim şekilleri arasında ne gibi farklılıklar olduğunu araştırarak karşılaştırınız.
  4. Atatürk’ ün cumhuriyet yönetim şekli ile ilgili sözlerini araştırarak bu sözlerinden oluşan bir pano hazırlayınız.
  5. Cumhuriyet yönetiminin ülkemize kazandırdıkları yenilikleri araştırınız.
  6. Ülkemiz açısından Cumhuriyet yönetimi öncesi ile sonrası dönemler arasındaki farklılıkları araştırarak karşılaştırmalı olarak açıklayınız.
  7. Konuyla ilgili çeşitli resim ve fotoğraflar kullanabilirsiniz.
  8. İnternet, kaynak kitaplar ve dergilerden yararlanınız.
  9. Yaptığınız araştırmaları rapor haline getiriniz.
  10. Ödevinizi bilgisayarda ya da kalemle yazabilirsiniz.
  11. Faydalandığınız kaynakları çalışma sonunda belirtiniz.
  12. Yaptığınız araştırmanın sonucunda oluşturduğunuz raporu resim fotoğraf film vb. görseller ile destekleyerek sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

  DERS: Türkçe

  TEMA: Atatürk

  KONU: Atatürk’ Ün Sanata Ve Sanatçıya Verdiği Önemi Araştırınız.Atatürk’ Ün Sanat Ve Sanatçılar İle İlgili Sözlerini Tesbit Ederek Açıklayınız.

  YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.

  1. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.
  2. Sanat ve sanatçı nedir? Araştırınız
  3. Sanat dallarını araştırarak her sanat dalını açıklayıcı kısa bilgiler toplayınız.
  4. Atatürk’ün sanata ve sanatçılara neden değer verdiğini açıklayıcınız.
  5. Atatürk’ün sanat ve sanatçılar ile ilgili sözlerini toplayarak açıklamaya çaılışınız.
  6. Atatürk’ün bu sözlerini içeren dövizler hazırlayarak sunumdan önce sınıfa asarak arkadaşlarınızın konuya ve sunuma ilgisini çekiniz.
  7. Konuyla ilgili çeşitli resim ve fotoğraflar kullanabilirsiniz.
  8. İnternet, kaynak kitaplar ve dergilerden yararlanınız.
  9. Yaptığınız araştırmaları rapor haline getiriniz.
  10. Ödevinizi bilgisayarda ya da kalemle yazabilirsiniz.
  11. Faydalandığınız kaynakları çalışma sonunda belirtiniz.
  12. Yaptığınız araştırmanın sonucunda oluşturduğunuz raporu resim fotoğraf film vb. görseller ile destekleyerek sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

  DERS: Türkçe

  TEMA: Atatürk

  KONU: Kurtuluş Savaşı Öncesi Yurdumuzun Durumu. Kurtuluş Savaşı’mız Hangi Şartlar Altında Kazanılmıştır?

  YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.

  1. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.
  2. Mondros Ateşkes Antlaşması Nerede ne zaman kabul edilmiştir. Kabul edilen şartlar ( antlaşma maddeleri) nelerdir? Araştırınız.
  3. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında gelişen olaylar ile yurdumuzun düşmanlar tarafından işgali hakkında bilgi toplayınız.
  4. Bütün bu işgaller sırasında ve sonrasında yurdumuzun genel durumunun nasıl olduğunu araştırınız.
  5. Konuyla ilgili çeşitli resim ve fotoğraflar kullanabilirsiniz.
  6. İnternet, kaynak kitaplar ve dergilerden yararlanınız.
  7. Yaptığınız araştırmaları rapor haline getiriniz.
  8. Ödevinizi bilgisayarda ya da kalemle yazabilirsiniz.
  9. Faydalandığınız kaynakları çalışma sonunda belirtiniz.
  10. Yaptığınız araştırmanın sonucunda oluşturduğunuz raporu resim fotoğraf film vb. görseller ile destekleyerek sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

  DERS: Türkçe

  TEMA: Üretim Tüketim ve Verimlilik

  KONU: Aşık Veysel’in Hayatı Ve Eserleri

  YÖNERGE: Çalışmanızı yaparken aşağıdaki adımları izleyin.

  1. Çalışmayı nasıl yapacağınızı planlayınız.
  2. Aşık Veysel’in hayatını araştırınız.
  3. Aşık Veysel’ in eserlerini araştırarak derleyiniz.
  4. Aşıklık nedir? Aşıklık gelenekleri hakkında bilgi toplayınız.
  5. Sunumunuzun etkili olabilmesi için raporunuzun sunumu sırasında fon müziği olarak kullanmak üzere Aşık Veysel’ in kendi sesinden ses kayıtlarını toplayınız.
  6. Konuyla ilgili çeşitli resim ve fotoğraflar kullanabilirsiniz.
  7. İnternet, kaynak kitaplar ve dergilerden yararlanınız.
  8. Yaptığınız araştırmaları rapor haline getiriniz.
  9. Ödevinizi bilgisayarda ya da kalemle yazabilirsiniz.
  10. Faydalandığınız kaynakları çalışma sonunda belirtiniz.
  11. Yaptığınız araştırmanın sonucunda oluşturduğunuz raporu resim fotoğraf film vb. görseller ile destekleyerek sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

   

2497
0
0
Yorum Yaz
toplist - evden eve nakliyat - msn
Zirve100 Toplist
site ekle